epidotiseis.com
epidotiseis.com

epidotiseis.com


Εξαγωγές στην Κίνα

Επιδοτήσεις δικτύωσης επιχειρήσεων


Για πρώτη φορά στη περιοχή παρέμβασης (τουλάχιστον σιο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος LEADER) ενισχύθηκε η δικτύωση των επιχειρήσεων (clusters), συμβάλλοντας σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα, προώθηση και προβολή των επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της περιοχής αλλά και των επιχειρήσεων ανά κλάδο, η ΟΤΔ υποστήριξε τη δημιουργία τριών clusters: επιχειρήσεις στον τομέα του αγροτουρισμού, στα οινοποιεία και στις μονάδες αγγειοπλαστικής του Θραψανού.

Η ΟΤΔ παρακολουθεί στενά την πορεία και των τριών αυτών δικτύων, τους παρέχει τεχνική στήριξη άτον απαιτείται, κυρίως όμως τους εμψυχώνει και τους προετοιμάζει για μελλοντικές δράσεις, που θα τους επιτρέψουν την ισχυροποίηση της θέσης και του ρόλου τους στην αγορά.

Δείτε τα άρθρα της κατηγορίας Επιδοτήσεις δικτύωσης επιχειρήσεων:

Επιδότηση Δικτύωσης Αγγειοπλαστών Νομού Ηρακλείου
Επιδότηση Δικτύωσης αγροτουριστικών επιχειρήσεων Νομού Ηρακλείου
Επιδότηση Δικτύωσης οινοποιών Νομού Ηρακλείου

Categories


+Επενδυτικά προγράμματα
+Επιδοτήσεις Νεα
+Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Subsidies europe
Επιδοτήσεις Αγροτουρισμού
Επιδοτήσεις δικτύωσης επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις μουσείων
Επιδοτήσεις πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Επιδοτήσεις προβολής και προώθησης περιοχών της Ελλάδος
Επιδοτήσεις συνεργασιών
Επιδοτήσεις φυσικού και δομημένου περιβάλοντος
ΕΣΠΑ
 
epidotiseis.com Επικοινωνία Καταχώρηση
 
 
φθηνα domain names