epidotiseis.com
epidotiseis.com

epidotiseis.com


Εξαγωγές στην Κίνα

Επιδοτήσεις Αγροτουρισμού


Ο σχεδιασμός της Ο,Τ.Δ. για τον αγροτικό τουρισμό στην Ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου, έχει ως αντικειμενική επιδίωξη την ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειψόρο ανάπτυξη της υπαίθρου, μέσω πιλοτικών εφαρμογών στον εναλλακτικό τουρισμό.

Οι δράσεις για τον αγροτουρισμό της Κ.Π. LEADER II που υλοποίησε η ΟΤΔ, στόχευσαν κυρίως στη δημιουργία και προώθηση εξειδικευμένων τοπικκών προϊόντων, ενώ αυτές του LEADER διέπονται από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση και προωθούν τη διασύνδεση του τομέα, με την υπόλοιπη τοπική οικονομία.

Οι αγροτουριστικές μονάδες που δημιουργήθηκαν είναι πρότυπες μονάδες που σέβονται την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και συνδέονται με συμπληρωματικές δραστηριότητες, με στόχο τη βελτίωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων.

Επίσης προωθήθηκε η παραδοσιακή κουζίνα και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής μέσω της ενίσχυσης ταβερνών και παραδοσιακών καφενείων και αναπτύχθηκαν εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η χωροθέτηση των επενδύσεων είναι τέτοια που επιτρέπει την δημιουργία πολλών και διαφορετικών τουριστικών προϊόντων στην ενδοχώρα.


Δείτε τα άρθρα της κατηγορίας Επιδοτήσεις Αγροτουρισμού:

Επιδότηση τουριστικής έπαυλης
Επιδότηση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
Επιδότηση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών με ταβέρνα
Επιδότηση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
Επιδότηση Ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων
Επιδότηση Τουριστικών επιπλωμένων κατοικίών
Επιδότηση Τουριστικών επιπλωμένων κατοικίών
Επιδότηση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
Επιδότηση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
Επιδότηση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
Επιδότηση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
Επιδότηση τουριστικών επιπλωμένη κατοικια
Επιδότηση Επισκέψιμου αγροκτήματος με ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
Επιδότηση Επισκέψιμου αγροκτήματος με ξενοδοχείο
Επιδότηση Ίδρυσης ταβέρνας
Επιδότηση Εκσυγχρονισμού ταβέρνας
Επιδότηση Επέκτασης ταβέρνας
Επιδότηση Ίδρυσης ταβέρνας
Επιδότηση Εκσυγχρονισμού ταβέρνας
Επιδότηση Εκσυγχρονισμού ταβέρνας
Επιδότηση Εκσυγχρονισμού ταβέρνας
Επιδότηση Ίδρυσης ταβέρνας
Επιδότηση Ίδρυσης ταβέρνας
Επιδότηση εκσυγχρονισμού καφενείου
Επιδότηση εκσυγχρονισμού παραδοσιακού καφενείου
Επιδότηση εκσυγχρονισμού παραδοσιακού καφενείου
Επιδότηση εκσυγχρονισμού παραδοσιακού καφενείου
Επιδότηση Γραφείου εναλλακτικού τουρισμού, με χώρο υποδοχής
Επιδότηση μετεγκατάστασης των στάβλων Odysseia

Categories


+Επενδυτικά προγράμματα
+Επιδοτήσεις Νεα
+Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Subsidies europe
Επιδοτήσεις Αγροτουρισμού
Επιδοτήσεις δικτύωσης επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις μουσείων
Επιδοτήσεις πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Επιδοτήσεις προβολής και προώθησης περιοχών της Ελλάδος
Επιδοτήσεις συνεργασιών
Επιδοτήσεις φυσικού και δομημένου περιβάλοντος
ΕΣΠΑ
 
epidotiseis.com Επικοινωνία Καταχώρηση
 
 
φθηνα domain names